1. ŠSSFD KONGRES

24. - 27. marec 2021 

SPLETNA IZVEDBA

Registriraj se zdaj

MOČ PERSONALIZIRANE

MEDICINE

Študentska sekcija Slovenskega farmacevtskega društva organizira svoj prvi  kongres na temo MOČ PERSONALIZIRANE MEDICINE.

Zadnja leta se vedno bolj kaže pomen personalizirane medicine kot eden izmed pristopov zdravljenja. Najnovejši pristopi in raziskave nam podajajo nov pogled na zdravje, farmacevti pa v krogu zdravstvene oskrbe na takšen način dobivamo vedno več veljave.


LOGO KONČANI KONGRES_png1
150 udeležencev

Ta kongres želimo nameniti študentom vseh smeri Fakultete za farmacijo. Menimo, da je to ena najboljših priložnosti, da se študentje na tem relativno novem področju bolj izobrazimo, saj predstavlja velik potencial pri nadaljnjem razvoju farmacevtske stroke.

Simpozij, predavanja, delavnice, treningi

Bogat izobraževalni program bo zajemal vsakoletni ŠSSFD simpozij, predavanja, treninge mehkih veščin, Sejem poklicev, ...

Več kot 20 različnih govorcev in predavateljev

Strokovnjaki z različnih področij bodo pokrili tematiko personalizirane medicine z vseh študijskih smeri, ki se izvajajo na Fakulteti za farmacijo, in širše.

Za treninge mehkih veščin pa bodo poskrbeli naši EPSA trenerji.

Kongres predstavlja sproščeno druženje študentov na katerem se bosta prepletala bogat strokovni ter družabni program in bo na enem mestu združeval študente farmacije iz Slovenije ter strokovnjake iz različnih področij. Naš cilj je, spodbujati razpravo med študenti, jih izobraževati o različnih farmacevtskih temah in olajšati pretok znanja ter izkušenj med študentskimi organizacijami in ostalimi posamezniki.**Žal bo, zaradi trenutnih razmer s Covid-19, ki ne dopuščajo izvedbe v živo, kongres izveden v spletni obliki**

DODATNA VPRAŠANJA?